Květen 2008

Pohyby koně

25. května 2008 v 15:14 pohyby koně
Krok-je nejpřirozenějším chodem koně. Průměrná rychlost je asi 6 km/h.
Je to čtyřfázový krok.
Nohosled je následující: pravá zadní - pravá přední - levá zadní - levá přední.

Rozlišujeme:
Shromážděný krok: je aktivní
Střední krok: zadní nohy přešlapují před stopy předních nohou
Prodloužený krok: Je prostorově náročný
Volný krok
Klus- je společně s krokem a cvalem jedním ze základních chodů koně. Průměrná rychlost v klusu je 14-18 km/h, ale závodní klusáci v klusáckých dostizích urazí kilometr i za něco málo přes jednu minutu. Nohosled je následující: současně levá přední a pravá zadní - současně pravá přední a levá zadní noha. Jezdec může vysedat anebo se drží stehny. Tyto dva typy se nazývají střední klus lehký a pracovní.
Cval-je spolu s krok a klusem jedním ze základních chodů koně. Skládá se z řady skoků. Rozlišujeme cval vlevo, který má nohosled: pravá zadní - současně levá zadní a pravá přední - levá přední a cval vpravo s nohosledem: levá zadní - současně pravá zadní a levá přední - pravá přední. Cval je nejrychlejší základní chod koně.

Při rychlejším cvalu, například při dostizích, může zadní noha dopadat na zem dříve, než přední, pak se cval označuje jako trysk. Druhem cvalového skoku je i skok přes překážku (přes překážky je ale možné skákat i v klusu).

Kontracval je požadovaný cval na opačnou stranu, než je pro koně přirozené (např. cval vlevo na oblouku doprava), předvádí se v drezurních soutěžích. Jezdec při cvalu sedí v sedle nebo se může pouze držet sedla a viset po boku koně
Trysk-je čtyřdobý koňský chod.Ve skutečnosto se tento krok nenazývá trysk,ale vystupňovaný cval. Trysk(vystupňovaný cval) je nejrychlejší chod koně, proto se používá na rovinných závodech a nebo na dostizích.

Doporučuje se tryskat jen zkušeným jezdcům a na volném prostranstvím, kde to jezdec dobře zná a je si jisti, že kůň nemůže zakopnout.

Modlitba koně

16. května 2008 v 15:05

Modlitba koně
Nasyť mne, pane, napoj mne a dej mi čistou, prostornou stáj,
když skončena je denní práce.
Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.
Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit s radostí
a najdeš místo v mém srdci.
Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.
Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.
Nebij mne, když Ti nerozumím.
Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli - možná,
že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.
Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,
který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.
Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,

můj milovaný pane, nenech mne, prosím,
hladovět a mrznout a neprodávej mne.
Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt
a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.

Přísloví o koních

16. května 2008 v 15:01 Přísloví o koních
Jezdec, který není koněm milován, daleko nedojde.
Kůň má větší hodnotu než bohatství.
Kůň zná svého jezdce lépe, než jezdec svého koně.
Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně.
Nejste opravdový jezdec, do okamžiku než spadnete.
Kůň je jednou hříbetem, člověk dvakrát dítětem.
Odvážným štěstí přeje.
Kůň vědomě nebo dobrovolně člověku nikdy neublíží.
Cval je lék na každé zlo.
Poník je sen dětství. Kůň je poklad dospělosti.
Život je krásný, koně ho dělají krásnějším.
Když kůň mrká, přejmýšlí! Když ne, tak ne.
,,Tvůj kůň, může být pouze tak odvážný jsko ty sám.''
,,Ostré uzdění, martingela vyvazovací otěže jsou omluvou za špatnou ruku jezdce.''
,,Poezie koně spočíva ve cvalu.''

Obrazky

16. května 2008 v 14:46 Obrazky-koně

Popis koně

12. května 2008 v 17:32

Dostihy

9. května 2008 v 10:30 Koně

  • Při rovinných dostizích běží kůň po dráze bez překážek (nejznámější jsou Derby a St. Leger).

  • Při překážkových dostizích kůň překonává proutěné, nebo pevné překážky, příkopy či vodní skoky: (Grand National (Velká národní) a Velká Pardubická).

  • Při klusáckých dostizích kůň táhne jezdce na lehkém vozíku zvaný sulka. Méně obvyklé jsou klusácké dostihy pod sedlem. Kůň zde musí pouze klusat (nesmí cválat). Klusácké dostihy jsou velmi oblíbené v Americe a Francii.

Dostihy:

Klusacke dostihy:


Parkur

9. května 2008 v 10:18 Koně

Parkur je velmi oblíbené jezdecké odvětví, při němž kůň překonává překážky. Ty se rozdělují na překážky výškové (např. kolmý skok), šířkové (např. vodní příkop) a výškově-šířkové (např. oxer). Jedná se o olympijskou sportovní disciplinu.

Komý skok:

Kolmý skok je druh skoku v parkurovém skákaní. Je to výškový skok na šířku jedné bariery (břevna). Pro lepší viditelnost může být vyplněn dalšími barierami vodorovně nebo diagonálně případně deskou. Nejobtížnějším skokem je kolmý skok bez výplně pouze s horní barierou, tzv. okno.

Oxer:

Trojbradlí:

Křížek:je to nejjednodušší překážka. Skládá se ze dvou kavalet postavenými přes sebe do tvaru písmene X

Kozí hřbet:

tato překážka se moc v soutěžích nevyskytuje. Vypadá jako trojbradní, ale prostřední kavaleta je nejvyšší než první a poslední.
Přírodní skoky jsou to překážky vyrobené z přírodních materiálů jako jsou nenabarvené tyče nebo forma živého plotu. Tyto překážky jsou obtížné, koně se jim často vyhýbají.
Vodní příkop:
existuje ve dvou typech: kombinovaný s kolmým skokem nebo oxerem, nebo širší příkop s nízkým živým plotem před ním. Na doskoku je umístěna bílá páska, aby bylo možno posoudit, zda kůň neudělal chybu.
V parkurovém skákání existují různé druhy soutěží, jako jsou např. klasická soutěž, dvoufázové skákání (tzv.dvoufázovka) a stupňovaná obtížnost (tzv. postupka).

Drezúra

9. května 2008 v 9:54 Koně

Drezúra je sportovní disciplina postavená na vzájemné harmonii a souhře koně a jezdce. Cílem drezúry je co nejvíce zdokonalit pohyb koně, připravit (přijezit) koně tak, aby byl schopen nést svého jezdce lehce, aby byl pružný, vyvážený, správně osvalený a reagoval na i na ty nejmenší respektive nejjemnější pobídky svého jezdce. Pro závody jsou vypsány drezúrní úlohy rozdělené do na několik stupňů obtížnosti. Drezúrní úloha je soubor cviků které musí jezdec s koněm postupně udělat co nejpřesněji jeden z v určeném pořadí. Je to olympijská sportovní disciplina.Jeden z nejtěžších cviků je piaffa.


Kůň v minulosti

9. května 2008 v 9:51 Koně

Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěkumu sloužili jako potrava. Později člověk koně domestikoval a začal ho využívat k tahu a jízdě na něm. Koně sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve vojenství, ale poskytovali lidem i zábavu při lovech, různých soutěžích a dostizích.


Znaky na hlavě

8. května 2008 v 18:38 Koně
Malá bílá skvrnka na čele je KVÍTEK nebo VLOČKA.Trochu větší než vločka je HVĚZDA. Na horním horním pysku se může objevit SLINKA, anebo TLAMKA kosodélníkového tvaru. Někdy je spojena s nosním pruhem.
Bílé pysky jsou MLÉČNÁ HUBA, skvrnité pysky ŽABÍ HUBA. Tento znak se často vyskytuje o Fjordských koní a Belgických chladnokrevníků.
Bílý pás od čela k nosu se nazývá NOSNÍ PRUH. ÚZKÁ LYSINA je přechod mezi nosním pruhem a širokou lysinou.Bílá barva zasahující čelo a odtud za oči a ke koutkům tlamy je LUCERNA neboli také ŠIROKÁ LYSINA.
Nosní lysina
Kvítek
Lysina
Lucerna
Nosní pruh

Zbarvení koně

8. května 2008 v 18:36 Koně
Existuje mnoho barev koní. Ty nejzákladnější jsou: Hnědák - od červenohnědé až po zlatou, vždy má černou hřívu, ocas a dolní část nohou. Vraník je celý černý, občas se objevují tzv. letní vraníci s hnědočernou srstí v zimě a černou v létě. Bělouš vybělující má jako hříbě většinou hnědou nebo černou srst, ta se věkem vyběluje směrem od hlavy až po úplně bílou barvu. Bělouš nevybělující má bílou srst smíšenou s nějakou další barvou. Pak vzniká červený bělouš - jablečňák, hnědý bělouš, šedý bělouš - mourek… Nevybělující bělouši mají vždy hlavu tmavší, než zbytek těla. Albín má úplně bílou, někdy krémovější barvu, oči jsou často červené. Albín má kůži pod srstí bílou, bělouš černou. Ryzák - srst v různých odstínech zlaté, stejnou barvu, světlejší, nebo tmavší má i hříva a ocas. Ale nikdy nejsou černé. Plavák má barvu do žluta či šeda, tmavou hřívu, ocas i nohy. Má vždy tzv. úhoří pruh a zebrování na nohou. Pokud nemá úhoří pruh, uvádí se to jako odchylka. Koně mají velice často odznaky (na hlavě např. hvězdu nebo lysinu, či nohou např. bílou korunku) a různé barvy kopyt. Existují i tzv. získané odznaky, mezi které patří například bílé skvrny po zranění, jizvy, výžehy nebo tetování. Ty vytvořené lidmi slouží k identifikaci jedinců.
Hnědák:
Hnědák je jedno ze základních zbarvení koní. Srst je hnědá až červenohnědá po téměř černou; spodky končetin, hříva a ohon jsou vždy černé.
Světlý hnědák je světle hnědý, popřípadě žlutohnědý, mívá úzký úhoří pruh, bývá bez lesku. Na spodku končetin může mít hnědé chlupy, pak mluvíme o "zelených nohách".
Hnědák má červenohnědou srst, dříve se používal výraz "kaštanový".
Tmavý hnědák má srst tmavohnědou.
Srnčí (šedý) hnědák je šedohnědý, mívá světleji zbarvenou hlavu. Našedlá srst se vyskytuje kolem očí, spodku břicha a v okolí slabin.
Černý hnědák je skoro černý, pouze kolem huby a slabin má hnědé chlupy a vyniká leskem.

jezdecke potřeby

8. května 2008 v 18:24 Jezdecke potřeby
Spravny jezdec musí mít: přilbu,bič,vestu,čapsy,rukavice,dobře boty,rajtky.
Přilba: Přilba slouží k ochraně hlavy. Chrání hlavu před nárazy, účinkem zbraní nebo účinkem nepříznivého prostředí.
Bič:Slouží na to jak je kůň neposlušný nebo nereaguje na pobídky tak se ho liskne bičem.
Vesta:jak spadnete tak mamte jistotu žeby se Vam nemělo nic stát.
Čapsy:taky dobra věcička aspoň nemam odřene nohy a jezdi se mi hodně lepe.
Boty:nejlepší jsou perka.
Rukavice:nejsou odřene ruce.
Rajtky:něco jak kalhoty ale jezdi se v nich lip.

Koně z rančpohoda

6. května 2008 v 18:04 Koně z rančpohoda
Tam kde chodím na koně je celkem 12 koni z toho 2 koně jsou tam jenom ustájeny takže nejsou od pani Evy.Jsou tam 3 ponici se jménem-
Mejlik, Julie, Bazalka.Zbytek jsou velké koně-Fargo,Monty,Wendy,Tiara,Amina,Parada,Heppy.
Mejlik-Je to můj nejoblíbenější koník.Je strašně hodny a celkem i poslušný.
Julie-Je hodna mam ji taky moc rada a jezdi se na ni úplně dobře.
Bazalka-Ta je ještě malička takže se na ni nejezdi ale při čištěni někdy dokáže zlobit.
Fargo-hodny koniček při čištěni, sedláni a užděni je hodny stoji ani se nehne hlavně si ho oblíbila moje kamoška Darja bere ho jako svého Manžele.
Monty-Taky úplně luxusní koniček má taky manželku se jmenem Katka-moje kamoška.
Wendy-při čištěni někdy zlobí ale na ježděni je andílek
Tiara-Při čištěni je hodna a ve cvalu upe goood.
Amina-Na čištěni ji nemam rada protože kouše atd.. ale na ježděni je úplně luxusní-nejoblíbenější konik pani Evy.
Parada-Naše babča je už dost stára ale pořad ještě jezdi.Hlavně je pro začátečníky.
Heppy-NA heppikovi se jezdi celkem dobře a na čištěni upe andilek.